Budjetoitaessa talon ulkomaalausta on otettava huomioon telinekustannukset, pohjatyöt, työkalut ja tarvikkeet, pohja- ja pintamaalit, ohenteet sekä suojaukseen tarvittavat materiaalit. Jos pyydetään urakoitsijoilta tarjouksia, on syytä pyytää niitä ainakin 3-4 eri paikasta.

Talon maalaamisen suunnittelu on syytä aloittaa ajoissa, varsinkin jos käyttää ammattilaista.

Ulkomaalausaika on Suomessa lyhyt, touko- syyskuun alkupuoli, ja kun on ajoissa liikkeellä, varmistaa ammattilaisen saatavuuden. Usein urakat sovitaan jo edellisvuonna tai ainakin heti alkuvuodesta.

Jotkut yritykset tarjoavat ilmaista suunnittelua ja kustannusarviota.

Tarjous ja sopimus kannattaa aina pyytää kirjallisesti. Olisi hyvä myös kysyä referenssejä yrityksen aikaisemmista kohteista. Luotettava yritys esittelee niitä mielellään.

Kannattaa miettiä tarkoin, käyttääkö ammattilaista vai maalaako itse. Itse tehtynä maalaaminen tulee toki edullisemmaksi. Mikäli päättää maalata itse, on työvaiheisiin ja maalin ominaisuuksiin perehdyttävä huolella.

Ulkopuolisella teetettynä työn osuus on kuluista suurin. Itse maalin osuus jää melko pieneksi. Pintojen kunto on tarkastettava, jotta tiedetään mitä työvaiheita maalaustyö pitää sisällään. Vaiheet kirjataan sopimusvaiheessa ylös, jotta myöhemmin ei tule epäselvyyksiä.

Talon ulkomaalausbudjettiin vaikuttaa paljon nykyisen maalipinnan kunto ja se, joudutaanko esimerkiksi lautoja vaihtamaan. Pohjatöiden hintaa nostaa myös se, jos maalia joudutaan kaapimaan laudasta irti. Maalin kaapiminen on aikaa vievää ja siten kallista, siksi se saattaa nostaa pohjatöiden hintaa jopa tuplasti verrattuna pesu- ja maalaus-yhdistelmään. Mikäli josvanha maali on kunnolla alustassaan kiinni, riittää pelkkä pesu ja maalaus. Tällaisella käsittely-yhdistelmällä ulkomaalauksen hinta on noin 6000-8000 euron paikkeilla talosta ja maastosta riippuen.

Kun maalausurakkaan lähtee, on otettava huomioon rasitusolosuhteet eli talon sijainti, ollaanko esimerkiksi meren rannalla tai tiheän puuston ja kasvillisuuden lähellä.

Ulkomaalausta suunniteltaessa täytyy miettiä miten puhdistustyö tehdään, mikä maali sopii alustaan sekä miten valitut värit sopivat toisiinsa ja ympäristöön. Esimerkiksi katon- ja sokkelimaalin sävyt voisivat olla samoja.

Vanhan talon väriä muutettaessa tulee myös ottaa selville rakennusvalvonnasta, määrittääkö kaava rakennuksen värille rajoituksia.

Onkin aivan eri asia, maalaako vanhaa vai uutta taloa.

Vanhan talon maalipinta täytyy tutkia ennen huoltomaalausta. Selvittää pitää mm. sen sideainekoostumus ja se, onko kyseessä vesi- vai liuotinohenteinen maali.

Ennen kuin maalaa uudelleen jo maalattua taloa, on tehtävä esikäsittelyt, huolellinen pesu ja harjausHomeenpoisto on tarpeen itiökasvua sisältävistä kohdista ja huolellinen huuhtelu tämän jälkeen.

Heikosti kiinni olevat ja irtonaiset maalit on poistettava mekaanisesti. Suositellaan, että huoltomaalaus tehdään samantyyppisellä maalilla, kun aikaisempi maalaus on tehty. Jos sävyä muutetaan radikaalisti, on uuden maalin peittokyvyn oltava riittävä.

Sopivin sää maalaamiselle on  pilvipouta, ei suoraa auringonpaistetta. Lämpötilan tulisi olla vähintään +5 astetta, mutta yli +25 asteen lämmössä ei saa maalata. Kostea sää ei ole sopiva.

Uusi talo käsitellään luonnollisesti eri tavalla kuin vanha talo ennen maalaamista.

Raakapuu käsitellään ensin pohjusteella, sitten kertaalleen pohjamaalilla ja pintamaalilla. Teollisesti pohjamaalatun puun kohdalla ei tarvita pintamaalia.

Maalattujen pintojen kuntoa kannattaa tarkkailla vuosittainHuoltomaalaus tulee tehdä ajoissa, koska pahasti irtoavien pintojen maalaus on aina työläämpi projekti."